zdravý styl

Zdravotní pojišťovny podporují klienty ve zdravém životním stylu

Zdravotní pojišťovny podporují klienty ve zdravém životním stylu

Výmluv, proč nesportovat, může být hned několik. Pro některé lidi hraje zásadní roli nedostatek času či pohodlnost, pro některé zase finance, které mnohdy nestačí na pokrytí základních potřeb k provozování sportu. Omezený rozpočet je však nejčastější překážkou i pro ty, kteří by se chtěli stravovat lépe, ale nemají na to prostředky. Byť se tyto důvody zdají […]

Mezi mořem, zemí a nebem…

Mezi mořem, zemí a nebem…

Mrtvé moře vzniklo na rozsedlině po velkém vrásnění zemské kůry asi před 2 000 000 let. Země mezi příkopovou propadlinou a Středozemním mořem se vyzdvihla do výšky, tuto oblast přestala zaplavovat voda z oceánu a ze zátoky se stalo bezodtokové jezero. Rozkládá se v syrsko-africké propadlině mezi vrcholy Judské pouště ve státě Izrael a končí na východě vrcholy […]