minerál

O drahých kamenech

O drahých kamenech

Doba, ve které žijeme, se stává prohlubující se propastí mezi člověkem a přírodou. Mnozí z nás si tuto takřka neodvratnou skutečnost uvědomují a cítí potřebu se s přírodou opět spojit a žít ve větším souladu s ní. Znovu nalézt sebe sama. A tak se vracíme k dávnému a zapomenutému vědění našich předků a spolu s […]