kardiovaskulární nemoc

Kardiovaskulární nemoci jsou hrozbou moderní civilizace. Lze jim přitom předcházet

Kardiovaskulární nemoci jsou hrozbou moderní civilizace. Lze jim přitom předcházet

Kardiovaskulární onemocnění jsou v širším slova smyslu všechny vrozené či získané choroby srdce a cév, nejčastěji procesem zužování a uzávěrů, vzácněji jejich rozšiřováním. V závislosti, která část tepenného řečiště je tímto procesem postižena nejvíce, se onemocnění projevuje. Mezi nejčastější patří ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody a na třetím místě je postižení tepen pánve a […]