Wattsenglish Praha – aby se děti naučily cizí jazyky milovat

Wattsenglish Praha – aby se děti naučily cizí jazyky milovat

Rodiče předškolních dětí, které navštěvují kurzy angličtiny ve školce, často dost dobře nevědí, co od takového kurzu očekávat. Stává se pak, že jsou zklamaní, když dítě po roce neumí to nebo tamto a kurz jako neúčinný zcela zatratí. A to je škoda. Pokud by byli lépe seznámení s principy jazykové výuky předškolních dětí, věděli by, že její výsledky se zpravidla začnou naplno projevovat až o pár let později, na základní škole. A věřte nebo ne, v první třídě ZŠ již bývají rozdíly mezi dětmi, které měly angličtinu ve školce a těmi, které jí neměly, markantní. Z toho důvodu bychom vám rádi představili pár základních principů jazykového vzdělávání skupiny těch nejmenších – dětiček ve věku 3-6 let.

 

Princip číslo jedna – budování pozitivního vztahu k jazyku

V první fázi předškolního jazykového vzdělávání by mělo jít především o to, aby si děti na angličtinu zvykaly a aby setkávání se s ní přijaly za naprosto přirozenou součást svého dne. V této fázi se lektor snaží děti povzbudit, aby se nebály projevovat, aby pochopily, že je naprosto přirozené, když mu nerozumí a aby si i tak hodiny, které se skládají především z her, užily. Zároveň se děti učí základní výrazy, nutné pro běžné fungování v hodině. Tyto úvodní fáze mohou trvat i několik měsíců, v závislosti na rychlosti skupiny. Teprve pak se nabaluje další slovní zásoba, obraty a větná spojení. Věřte však, že i takové málo stačí k tomu, aby si dítě vybudovalo pevné základy, které mu už nikdy nikdo nevezme.

 

Princip číslo dvě – pasivní styl učení

Je důležité si uvědomit, že dítě se v této fázi vývoje učí primárně pasivním způsobem. Tedy, že probíranou látku nasává, vstřebává a ukládá, ale ještě jí není schopné samostatně použít. Dítě v této fázi, má-li za sebou již pár měsíců výuky, bude pravděpodobně přesně vědět, co po něm chcete, když mu řeknete „sit down, please“, „make a circle“ nebo třeba „open your book“. A také to udělá. Pokud po něm ale budete chtít, aby vám povědělo, jak se anglicky řekne „sedni si“, neodpoví. Neděste se. Jedná se o přirozený proces spojený s kognitivním vývojem dítěte. Aktivní schopnost používání jazyka přijde přirozeně sama v průběhu školního věku. Tedy pokud má dítě ty zmíněné základy.

 

Princip číslo 3 – neučíme se, hrajeme si s angličtinou

Důležité je zdůraznit, že v rámci kurzů angličtiny s Wattsenglish nejde o to, aby se děti nabiflovaly co nejvíc slovíček, jako spíš o to, aby těm, která se učí, opravdu dobře rozuměly. Přitom platí, že se dítě předškolního věku nejefektivněji učí, když na něj netlačíte, cítí se příjemně a může při tom dělat to, co ho baví. Proto jsou kurzy pro předškolní děti postaveny na hře a principu školy hrou. Místo statického biflování, jsou děti neustále v pohybu. Hledají, házejí, chytají nebo soutěží. A při tom všem se učí.

Rádi byste své dítko přihlásili do kurzu Wattsenglish v Praze? Možná, že výuka probíhá i ve vaší mateřské školce. Výčet kurzů naleznete na www.wattsenglish.cz.
Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.