Vitalita

Mezi mořem, zemí a nebem…

Mezi mořem, zemí a nebem…

Mrtvé moře vzniklo na rozsedlině po velkém vrásnění zemské kůry asi před 2 000 000 let. Země mezi příkopovou propadlinou a Středozemním mořem se vyzdvihla do výšky, tuto oblast přestala zaplavovat voda z oceánu a ze zátoky se stalo bezodtokové jezero. Rozkládá se v syrsko-africké propadlině mezi vrcholy Judské pouště ve státě Izrael a končí na východě vrcholy […]