online casino

Facebook již zdaleka není jen stránkou na seznamování a sbližování

Je zcela bez pochyb, že Facebook se v současnosti řadí k nejúspěšnějším sociálním sítím po celém světě. Dalo by se říci, že v tomto celosvětovém měřítku se popularitou může srovnávat jen Twitter, který ale u nás není tak oblíbený. Navíc jsou funkce Twitteru odlišné, než je tomu u Facebooku. Ten ale od svého založení procházel mnoha změnami a […]