Soudní překlady: kdy jsou potřeba?

Chystáte se uzavřít sňatek s cizincem? Toužíte studovat jinde než v tuzemsku? Nebo vás čeká pracovní pohovor v zahraničí? Ať už jde o cokoliv, občas se dostanete do situace, kdy budete potřebovat soudní překlad úředních dokumentů. To aby veškerá jednání a formality proběhly v pořádku.

Soudní překlady: kdy jsou potřeba?

Co je soudní překlad?

Soudní předklad (nebo taky notářsky ověřený překlad či překlad s razítkem) je znaleckým překladem původního dokumentu, který slouží jako oficiální podklad nejen pro komunikaci se státními orgány a úřady, ale také v mezinárodním obchodním styku.

Jestliže se jazyk požadované listiny liší od úředního jazyka jednající instituce, je nezbytné nechat ji do jednací řeči přeložit. Soudní překlady se nejčastěji zhotovují k písemnostem úředního charakteru, jako jsou rodné a oddací listy, vysvědčení a diplomy, certifikáty, výpisy z rejstříků trestů, rozvodové rozsudky či různé druhy smluv.

Jaké náležitosti musí soudní překlad splňovat?

S pouhou translací původního dokumentu si v úředním styku nevystačíte. Aby byl překlad platný, musí splňovat několik kritérií. Samotný záznam je vždy dvousložkový: tvoří ho originál (či notářsky ověřená kopie) dokumentu a překlad do požadovaného jazyka.

Celý dokument pak musí být opatřený tlumočnickou doložkou soudního překladatele – kulatým soudním razítkem, které potvrzuje, že se překlad doslovně shoduje s originálem. Překlad musí být též neodlučitelně spojen s originálem (či jeho kopií) pomocí notářské šňůrky, příp. jiným pevným spojem.

Kdo smí vyhotovit soudní překlad?

Vypracovat soudní překlad smí pouze tlumočník, který byl pro dané účely jmenován soudem. To blíže upravuje vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. V prvním odstavci §7 je výslovně uvedeno, že pověření tlumočníci používají k výkonu své činnosti kulatou pečeť, jež obsahuje státní znak, jméno tlumočníka a uvedení jeho funkce. O provedených překladech vedou znalci pečlivou agendu prostřednictvím tzv. znaleckého (tlumočnického) deníku. Soudní překlad od tlumočníka si můžete objednat třeba u agentury Aback.

Kdy se bez soudního překladu neobejdu?

Vždy, když se dostanete do úředního styku se státními orgány, soudy či jinými oprávněnými institucemi. Důvodů k jednání je celá řada, mezi nejčastější patří např.:

 

Sňatek s cizincem

Aby vše proběhlo hladce a bez komplikací, budou úředníci potřebovat překlad rodného listu toho ze snoubenců, který je příslušníkem cizího státu.

 

Svatba v zahraničí

Chcete-li, aby byl váš den „D“ perfektní, soudní překlady osobních dokumentů dle požadavků matriky dané země musíte mít s sebou.

 

Legalizace pobytu dítěte, které se narodilo v zahraničí, v České republice

Abyste mohli na domácích úřadech žádost předložit, budete potřebovat soudně ověřený překlad rodného listu vašeho potomka.

 

Studium na zahraniční škole

V takovém případě po vás bude hostitelská vzdělávací instituce oficiální překlad vysvědčení a diplomů přímo vyžadovat.

 

Pracovní pohovor či zaměstnání v cizině

Vstupenkou k úspěšnému absolvování pohovoru či začátku nové kariéry v zahraničí je soudní překlad osobních dokumentů dokládajících vzdělání, praxi a další kvalifikaci.

 

Mezinárodní obchodní styk

Ať už se jedná o smluvní dokumentaci, obchodní podmínky či firemní regule, je přesný a oficiální překlad nutností pro bezproblémový průběh obchodního jednání.

 

Auto ze zahraničí

Pokud jste si v cizině koupili auto, musíte ho v tuzemsku nechat zaevidovat. Bez soudního překladu dokladů k vozidlu vydaných v zahraničí se v takovém případě neobejdete.
Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.