MBA management ve veřejné správě – praktické využití

MBA management ve veřejné správě – praktické využití

MBA studijní programy jsou většinou spojovány se získáváním kvalifikace pro postup na manažerské pozice v rámci velkých korporací. MBA studium má ale výrazně širší využití a zdaleka není využitelné pouze v prostředí nadnárodních kolosů. Velký význam může mít i pro všechny ty, kdo cílí na kariéru ve státní správě. Právě pro ně je určen studijní program MBA management ve veřejné správě. Co svým absolventům přinese a jak jim pomůže při práci ve státní správě?

 

Zaměření programu

Jedná se o profesně vzdělávací program, jehož cílem je studentům předat či rozšířit znalosti o fungování státní správy jak v českém, tak celoevropském kontextu. Kromě získání komplexního obrazu o problematice státní správy z obecného hlediska, její historii a jejích vzájemných vztazích s dalšími státními tělesy se posluchači dozví i podrobnosti o všech jejích základních oborech. Absolventi si následně osvojí teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti aplikace managementu v kontextu státní správy.

V rámci studia jsou probírány i moderní trendy související se státní správou, např. problematika e-governmentu.

 

Pro koho je program určen především?

Program MBA management ve veřejné správě je tou správnou volbou pro všechny pracovníky, kteří již ve státní správě na vedoucích pozicích působí, na podobné působení se chystají nebo se hodlají o některou podobnou pozici ucházet. Konkrétně se může jednat vedoucí útvarů nebo jejich referenty, starostové nebo tajemníci měst a obcí, státní úředníci ale v neposlední řadě také manažeři, kteří s některými z útvarů státní správy často jednají a chtějí jejímu fungování porozumět do hloubky.

MBA studijní programy poskytují svým absolventům nezanedbatelnou konkurenční výhodu na pracovním trhu a umožňují jim vykonávat danou pracovní pozici efektivněji. To se týká i státní správy. Pokud je to prostředí, ve kterém se pohybujete, neváhejte a studujte takto zaměřený MBA program.
Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.