Tepelná čerpadla nemusí být vždy hlučná. Unikátní systém vytopí domácnost účinně a potichu

Tepelná čerpadla nemusí být vždy hlučná. Unikátní systém vytopí domácnost účinně a potichu

Zajímali jste se někdy o tepelné čerpadlo? Uvažujete o ekologickém zdroji levného tepla? Není divu, protože technologie tepelného čerpadla, která byla ještě před 15 lety doménou spíše kutilů a ekologických experimentátorů, je dnes zcela běžně k vidění i u průmyslových objektů a veřejných budov, tím spíše je pak její použití vhodné v případě rodinných domů. Předtím, než se ovšem rozhodneme pro konkrétní technologii či model, je dobré posoudit i možné nevýhody běžných tepelných čerpadel, ke kterým často patří také hluk. Je pravda, že riziko hluku se u čerpadel nevyplatí podceňovat, nicméně nemusí hrozit vždy a za všech okolností. Existují totiž i čerpadla postavená na moderních technologiích, které zajistí nejen vyšší účinnost, ale také méně hlučný provoz.

 

Základem je kvalitní konstrukce tepelného čerpadla

Při hodnocení možných negativ tepelného čerpadla, zejména jeho hlučného provozu, vycházíme předně z jeho celkové konstrukce. V obecné rovině je možné konstatovat, že levné tepelné čerpadlo téměř nikdy nemůže být tiché a mít zároveň vysokou účinnost i dlouhou životnost. Kromě samotné technologie čerpadla, tedy jestli funguje na rozdílu teplot v prostředí voda-vzduch, voda-voda či vzduch-vzduch (bývají obvykle nejhlučnější), záleží zejména na počtu otáček ventilátorů, hlasitosti kompresorů a způsobu jejich ukotvení v rámu čerpadla a dalších prvcích samotného chodu, jako např. řízení expanzního ventilu. Připomeňme jenom technicky, že se za tiché prostředí považuje hladina hluku mezi 40 dB a 50 dB.

 

Příčiny problémů s hlukem

Nadměrná hlučnost se s tepelnými čerpadly táhne v zásadě od začátku jejich fungování, ovšem v současné době je situace zcela jiná. Dříve, řekněme před 10–15 lety, pracovala tepelná čerpadla s poměrně vysokým teplotním spádem, a díky tomu spotřebovala ke svému chodu značné množství energie a byla nucena pracovat s vyššími otáčkami a silnějšími ventilátory. Tepelná čerpadla a vůbec zateplení budov jako takové prošlo během posledních několika let značným vývojem, a tak jsou dnes v nabídce i tepelná čerpadla s hlučností menší než 40 dB. Problémy ale nadále způsobují zastaralá čerpadla, kterých se majitelé zbavují a prodávají je dále, a to většinou bez řádného servisu a výměny opotřebovaných součástí. Nejenže by se takové čerpadlo nemělo dále používat, ale jeho přenesením do jiného prostředí a úplně jiné situace může dojít i k nadměrnému rušení sousedů hlukem, což se velmi často děje, a to hlavně v zimních měsících.

 

Důležitý je i teplotní spád čerpadla

Teplotní spád je fyzikální veličina, která udává interval rozdílu teplot mezi dvěma body s různou teplotou. Pokud byste např. jeden konec železné tyče vložili do vařící vody a druhý do studené, naměříte na povrchu tyče teplotní spád, který je následně udáván v Kelvinech nebo stupních Celsia na metr. Při sestavování technických parametrů otopných soustav se pro hodnoty tepelného spádu používají tři hodnoty:

  • Teplota na vstupu celé soustavy
  • Teplota vodičů tepla na povrchu
  • Teplota vytápěné místnosti

Škála běžných radiátorů se pohybuje v hodnotách přibližně 75/65/20, což nám říká, že voda v topení má teplotu 75 stupňů Celsia, samotný radiátor pak na svém povrchu 65 stupňů a konečně místnost, kde se pohybujeme 20 stupňů. Takto vysokou hodnotu ovšem většinou tepelná čerpadla nezvládnou vyprodukovat, a i kdyby to z nějakého důvodu bylo možné, je jisté, že by u čerpadel došlo k prudkému nárůstu příkonu a tím i celkové hlučnosti. Co by se ovšem stalo, kdyby takové čerpadlo mohlo pracovat i s výrazně nižšími teplotami, dejme tomu na úrovni 27 stupňů?

 

Šikovná inovace systému iClima pro tišší a účinnější chod čerpadla

Společnost Infraclima představila před časem unikátní systém udržování tepelného komfortu v interiérech budov založený na rozvodu otopné vody pomocí topných kapilár, a to po celé ploše vytápěných prostor. Kapilární tepelné rohože jsou tak umístěné jak do zdí a podlah, ale také do stropů, díky čemuž dochází k výrazně rovnoměrnějšímu pokrytí interiéru, co se vytápění týče. Díky tomu je možné udržení teplotního komfortu v místnosti pomocí nízkého teplotního spádu, který u systému iClima činí 26/24/23 stupňů. Nízký teplotní spád umožní vašemu čerpadlu „zvolnit“, a využívat k udržení stálé teploty menší příkony energie, díky čemuž klesne výrazně nejenom jeho spotřeba, ale zároveň se tento jev pozitivně podepisuje na výrazně tišším chodu samotného čerpadla. Vzájemná kombinace inovovaného teplotního čerpadla, kapilárních sítí, nízké teploty vody v rozvodech a v některých případech i solárních kolektorů jednak zvýší účinnost tepelného čerpadla, a zároveň vám umožní ušetřit až 90% všech vašich nákladů na topení, chlazení a ohřev vody a to prakticky bez hluku a dalších negativních jevů.
Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.