Třetina nákladů za vytápění se ztratila během tří hodin