Systematická a důkladná detoxikace organismu dokáže řešit problémy s přecitlivělostí kůže a sliznic