Řada lidí podceňuje vnitřní hygienu, věnuje se jen té vnější, varuje odborník