Kardiovaskulární nemoci jsou hrozbou moderní civilizace. Lze jim přitom předcházet