I skvrnu od čokolády je možné z koberce odstranit za pomoci kotoučového stroje