Homeopatika v boji proti fyzickým obtížím. Ne každá bolest si hned žádá analgetika