Častý výskyt plísně na severních stranách zateplených fasád vyřešíte protiplísňovým nátěrem LSG