Alergici bědují, uzavřené prostory jsou pro ně často neobývatelné